„Sianowski Klub Integracji Społecznej” realizuje przede wszystkim zadania skierowane na rozwój społeczny i zawodowy uczestników. Działania wspierające umożliwiają zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia. Tym razem w ramach aktywizacji zawodowej trzy uczestniczki zakończyły kurs Opiekunki osób starszych. Panie pomyślnie przeszły cały proces kształcenia zakończony egzaminem i certyfikatem, umożliwiającym zatrudnienie w podmiotach świadczących usługi opiekuńcze.
Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.

Tekst i foto: zespół MGOPS