W dniu 13.10.2020 odbyły się „Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy” dla uczestników projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej. Doradca zawodowy przedstawił najważniejsze informacje związane z możliwością znalezienia pracy w regionie oraz sposobami jej poszukiwania. Dzięki zajęciom warsztatowym uczestniczki zdobyły wiedzę o zawodach deficytowych, które gwarantują zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dowiedziały się również jak ukierunkować rozwój własnych umiejętności aby mieć atuty „w rękawie” podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Kolejnym krokiem w planowaniu kariery będą indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Warsztaty odbywały się z zachowaniem zasad obowiązujących w okresie epidemii koronawirusa.

tekst: Robert Suszczak
zdjęcia: Alicja Andrzejczyk