Nasza grupa wzięła udział w konkursie plastycznym ” Woda w twoich rękach”. Konkurs ten udało nam się wygrać, a nagrodą było zwiedzanie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Jest to nowoczesna instytucja edukacyjna umożliwiająca odkrywanie sekretów nauki i techniki. Nasi uczestnicy mogli zapoznać się z pokazem różnorodnych zjawisk na przykładach związanych z żeglugą, falami, wiatrem, rybołówstwem czy życiem portu. Sercem Morskiego Centrum Nauki jest wystawa składająca się w przeważającej większości z interaktywnych, samoobsługowych eksponatów umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, oczywiście wszyscy sumiennie korzystali z dobrodziejstw nauki.

Tekst i zdjęcia: Emilia Zawda – Starszy terapeuta