W związku z planowanym złożeniem przez Gminę Sianów wniosku do programu Asysetnt osobisty osoby niepełnosprawnej na rok 2021 zapraszamy osoby chętne do objęcia usługami o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Celem Programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rozpowszechnienie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zapotrzebowanie na usługi można zgłosić poprzez złożenia formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego wsparcia zostaną umieszone już wkrótce w zakładce PROJEKTY

loga