Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki finansowe na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych. Dzięki otrzymanej dotacji po 15 latach funkcjonowania placówki w części pomieszczeń zostały wymienione płytki podłogowe, które zastąpiły panele.  Kolejnym etapem prac będzie zainstalowanie klimatyzacji, wymiana drzwi wewnętrznych, wstawienie dodatkowych drzwi zewnętrznych prowadzących wprost na ogród oraz powiększenie Sali Doświadczania Świata, która gości codziennie osoby z niepełnosprawnością o szczególnych potrzebach (niezdolne do samodzielnego przemieszczania się).

Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS