W ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” pojawił się nowy mural wykonany przez Pana Adama Maciejewskiego. To wyjątkowy obraz, który wkomponowany w zieleń otaczającą placówkę, tworzy odpowiedni klimat dla relaksu i odpoczynku. Zaproponowane rozwiązanie w ciekawy sposób zamaskowało istniejący tu śmietnik na odpady komunalne.

Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”