Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przystąpił do realizacji Programu „Opieka 75+” – edycja 2021. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób, które ukończyły 75 lat, są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także dla tych, którzy pozostają w rodzinie. Program jest skierowany dla osób, które ukończyły 75 rok życia i mają potrzebę skorzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizowanych przez MGOPS (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych). Więcej informacji o programie na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej