Już kolejny raz uczestnicy i uczestniczki Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej biorą udział w aktywizacji zawodowej. Tym razem w kursie uprawniającym do prowadzenia pojazdów uczestniczy 7 osób. Wszyscy kursanci zakończyli już etap związany ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej i obecnie trwają realizowane indywidualnie godziny nauki praktycznej. Planowane do osiągnięcia kwalifikacje kat. B dadzą uczestnikom większą szansę do zdobycia samodzielności oraz zwiększą szansę na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Jest to już jedno z ostatnich działań prowadzonych w ramach projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i foto: zespół MGOPS