Uchodźcy przybywający na teren Polski z ogarniętej wojną Ukrainy nie zawsze dopełnili obowiązku uzyskania tego statusu na przejściu granicznym. To właśnie dla tych, których los rzucił na teren Gminy Sianów został uruchomiony specjalny telefon (94) 35 80 219 w Placówce Straży Granicznej w Kołobrzegu. Tam Uchodźcy uzyskają wiedzę o sposobie załatwienia najważniejszych dokumentów legalizujących pobyt na terenie Polski. Straż Graniczna zapewnia, że procedura jest uproszczona i nie wymaga szczególnego postępowania. Znacznym ułatwieniem jest możliwość prowadzenia rozmowy w języku ukraińskim.

Osobom, które będą miały problemy z załatwieniem tych spraw Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie służy pomocą. Tel. : (94) 30-670-32 lub (94) 30-670-51; e-m: ukraina@sianow.pl lub mgops@sianow.pl . poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 – 14:00; tel. 94 31 85 512;

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Tekst: Beata Kowal główny specjalista pracy socjalnej MGOPS Sianów