Bardzo trudna sytuacja na froncie walki z koronawirusem – to wciąż codzienne, najważniejsze komunikaty telewizyjno-radiowe. Świadomość zagrożenia z jakim mierzą się każdego dnia służby medyczne przyczyniła się do powstania inicjatywy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie, którzy postanowili włączyć się w akcję „Pomagamy Medykom”. Do akcji włączyli się także inni mieszkańcy Sianowa i dzięki temu udało się zgromadzić kwotę pozwalającą na zakup 500 specjalistycznych filtrów do masek dla zespołów Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa tych dzielnych ratowników, którzy każdego dnia ryzykują zdrowiem własnym i swoich najbliższych niosąc pomoc na wezwanie każdego z nas.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS

Foto: Sebastian Kulesza