Wraz z Nowym Rokiem Ośrodki Wsparcia Dziennego w Sianowie otrzymały ważne wsparcie, pozwalające na rozwiązanie problemu komunikacyjnego, który dotychczas w dużym stopniu uniemożliwiał dostęp osób niepełnosprawnych do świadczonych tam usług i terapii zajęciowej. Dzięki zaangażowaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Gmina Sianów zakupiła 8 – osobowy BUS do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świadczenie dowozu domowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”. Drugi z samochodów został włączony w transport osób niepełnosprawnych korzystających z usług Dziennego Domu Senior+ w Sianowie. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Koszalinie, bez którego aplikowanie o środki PFRON byłoby niemożliwe.

Tekst: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”

Foto: Robert Suszczak

senior