Projekt „Pomoc na wyciągnięcie ręki” realizowany we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska umożliwia zorganizowanie  pomocy  opiekunom faktycznym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  Dnia 28 listopada  odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu sprawowania opieki  nad osobami niesamodzielnymi z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej dla  opiekunów faktycznych i kandydatów do pełnienia  funkcji opiekunów sąsiedzkich.

Więcej informacji i zgłoszenia do dnia 24.11.2022 do godz. 18.00, tel: 669-661-977.

pomoc w zasiegu reki

Tekst i zdjęcia: zespół pracowników Lokalnego Punktu Wsparcia  w Gminie Sianów