W ramach Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej rozpoczynamy długo oczekiwane poradnictwo prawne. Bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Sianów będzie udzielała Mecenas Joanna Tybora. Dyżury prawnika począwszy od 6 kwietnia 2021r. realizowane będą w siedzibie SKIS ul. Armii Polskiej 33 (mały budynek w obrębie Dziennego Domu Seniora) we wszystkie wtorki w godz. 9:00-11:00. Pierwszeństwo w dostępie do poradnictwa prawnego zachowują uczestnicy projektu, o którym więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.
Rejestrację osób, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej p. Alicja Andrzejczyk tel. 94 30-670-51 (a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl).

Tekst: Robert Suszczak kierownik działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS