W ramach Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej trwają bezpłatne dyżury specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog) Dyżury realizowane będą w Sianowie ul. Armii Polskiej 33 (mały budynek w obrębie Dziennego Domu Seniora).
Pierwszeństwo w dostępie do poradnictwa prawnego zachowują uczestnicy projektu, o którym więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”. Rejestrację osób, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej p. Alicja Andrzejczyk tel. 795 296 887 (a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl).

Tekst: Robert Suszczak kierownik działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS