Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie podobnie jak inne OPS-y w kraju jest na pierwszej linii walki z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2. Mimo zamknięcia placówek wsparcia dziennego (Dzienny Dom Senior Plus, Klub Senior Plus i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”) wciąż realizujemy zadania związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, ciężko i obłożnie chorymi i seniorami samotnie mieszkającymi. Od 16 marca zajmujemy się także dostarczaniem artykułów pierwszej potrzeby (żywności, leków, środków higieny osobistej) do niesamodzielnych mieszkańców Gminy. Mimo to, zostaliśmy pozbawieni prawa do zakupu środków gwarantujących minimum bezpieczeństwa. Z radością przyjęliśmy więc propozycję wolontariuszek ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” i opiekunek Dziennego Domu Senior Plus, które wyszły z inicjatywą szycia maseczek (do tej pracy włączyła się także Pani psycholog). Dzięki ich pracy nasze opiekunki będą mogły bezpiecznie wykonywać usługi opiekuńcze, a zespoły dostarczające artykuły pierwszej potrzeby do domów osób niesamodzielnych zostały wyposażone w minimalną barierę w kontakcie z osobą, której udzielana jest pomoc. Imponująca liczba blisko 300 maseczek to dowód na powiedzenie „potrzeba matką wynalazku”.

Tekst i foto: E.Ałtyn kierownik MGOPS