Dzięki Porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Sianów, a Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie od 1 marca 2020r. wykonywane są na terenie gminy prace społecznie użyteczne. Realizatorem tego zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Prace wykonywane są w 26 miejscach m.in. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Sianowie, Szkole Podstawowej w Dąbrowie, Przedszkolu Gminnym w Sianowie, MGOPS Sianów oraz w sołectwach: Dąbrowa, Gorzebądz, Iwięcino, Osieki, Sieciemin, Sierakowo Sławieńskie, Skibno, Sowno, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Wierciszewo, Sucha Koszalińska, Ratajki, Mokre, Kędzierzyn. Prace wykonywane będą do 31.12.2020r.

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska