Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie prowadzą nabór kandydatów na stanowiska: podinspektor/inspektor, wychowawca placówki wsparcia dziennego, młodszy opiekun. Szczegółowe informacje na stronie: https://mgopssianow.bipstrona.pl/ oraz https://www.bip.gov.pl/ . Zainteresowanych zatrudnieniem w jednostkach samorządu terytorialnego Gminy Sianów polecamy https://www.sianow.pl/ zakładka: Praca.

Tekst: Patrycja Kubicka