Już jutro, tj. 27 maja będziemy obchodzić Dzień Samorządowca. Przypadający w tym roku jubileusz 30 – lecia służb samorządowych,  jest także okazją do wskazania jednego z elementów lokalnej struktury samorządowej. Bez wątpienia w Gminie Sianów elementem tym  jest Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”. Na co dzień to jednostki zajmujące się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów osób i rodzin, które samodzielnie nie są w stanie pokonać swoich trudnych sytuacji życiowych. Udzielające wszechstronnego wsparcia, działające w interesie najsłabszych i niesamodzielnych mieszkańców  Gminy Sianów. Przez lata struktury obu jednostek zmieniały się wraz ze zmianą społeczno – gospodarczą i prawną. Niezmiennie jednak jesteśmy zawsze tam, gdzie pomocy potrzebuje drugi człowiek.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS