Sianowski Klub Integracji Społecznej zorganizował spotkanie dla kobiet, które wraz z dziećmi przybyły do naszej Gminy z ogarniętej wojną Ukrainy. Tematem spotkania były praktyczne aspekty prawa polskiego, które są istotne dla Uchodźców. W trakcie spotkania z radcą prawnym padło wiele pytań zarówno z zakresu prawa cywilnego jak i kodeksu rodzinnego. Z uwagi na różnice w systemach prawnych Polski i Ukrainy poruszanie się w gąszczu przepisów jeszcze nie raz sprawi problemy. Sianowski Klub deklaruje bezpłatne wsparcie prawne dla każdego Uchodźcy, który przybył na nasz teren po 24 lutego 2022r. Udzielenie specjalistycznego poradnictwa było możliwe dzięki realizacji projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020.

Tekst: zespół MGOPS w Sianowie