W środę 11 września pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedury odebrania dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Z uwagi na bardzo trudny temat szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rekomendowanego przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji KOKA.  Szkolenie służb pomocy społecznej odbywa się w ramach projektu „Gotowi na zmiany”.

Tekst i foto: Robert Suszczak koordynator projektu