Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2023-02-21T08:49:20+02:00dodano 2023/02/21|

Rozpoczynają się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 20 do 26 lutego. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Obchody te mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W Sądzie Okręgowym

A Środowiskowy Dom tańczy i tańczy…

2023-02-13T08:34:43+02:00dodano 2023/02/13|

8 lutego uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” po raz kolejny bawili się na Balu Karnawałowym w Polanowie na zaproszenie zaprzyjaźnionego ośrodka wsparcia w Krągu. Karnawał to wspaniały czas przepełniony muzyką i zabawą -bawiliśmy się cudownie przy skocznej, głośnej muzyce dyskotekowej. Wśród uczestników zostali wybrani Król i Królowa Balu. Poczęstunek był jak zawsze wyśmienity. Dzień był

Poradnictwo i pomoc na terenie powiatu koszalińskiego dot. przeciwdziałania przemocy

2023-01-31T21:17:11+02:00dodano 2023/01/31|

W związku z realizacją zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 zamieszamy listę instytucji, które udzielają poradnictwa i pomocy na terenie powiatu koszalińskiego, opublikowaną w „Informatorze zawierającym dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz dla osób doznających

INFORMACJA – zmiana kryterium dochodowego z pomocy społecznej

2022-01-10T23:16:07+02:00dodano 2022/01/10|

Od 1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń.  Istotną kwestią dla

Rodziny Wspierające

2021-05-14T10:01:49+02:00dodano 2021/01/07|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałby pełnić funkcję „Rodziny Wspierającej”. Warunki jakie muszą spełniać kandydaci zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821) oraz w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2020 – 2022. 

Dziewczynki z zapałkami 2020 – zbieramy dla Marysi Hejnowskiej

2020-12-05T15:07:07+02:00dodano 2020/12/05|

Od piętnastu lat tradycją naszej gminy jest grudniowa akcja charytatywna pn. “Dziewczynkiz zapałkami”, w czasie której wolontariusze ze szkół pod patronatem Gminy i Miasta Sianów, Centrum Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół w Sianowie, Iwięcinie i Dąbrowie i Ochotniczej Straży Pożarnej zbierają środki na leczenie chorych dzieci z gminy Sianów. W tym roku również

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej

2020-11-20T19:41:46+02:00dodano 2020/11/20|

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej w Sianowie wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Składam na Państwa ręce serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania dla wszystkich, którzy pracują na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Nie jest łatwo być dzisiaj Pracownikiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza, gdy

30 lat w kilku zdaniach

2021-05-13T10:49:55+02:00dodano 2020/11/18|

Lata 80-te, to okres burzliwych przemian w gospodarce, życiu społecznym i rodzinnym. Likwidacja zakładów pracy, utrata zatrudnienia i doświadczanie niedostatku wywołały szereg problemów w funkcjonowaniu rodzin. Z lawinowo rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie ze strony rządu i nowo powstałego samorządu musiały uporać się służby „opieki społecznej”, których rozproszenie w systemie polityki społecznej uniemożliwiało skuteczne działanie. Wciąż

Dzień Pracownika Socjalnego – Dniem Pracowników Pomocy Społecznej

2020-11-24T16:40:09+02:00dodano 2020/11/18|

21 listopada zgodnie z art.121 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ustanowiony został „Dniem Pracownika Socjalnego” i stał się świętem wszystkich „zawodowych pomagaczy”. Od 30 lat to wyjątkowe ogniwo w strukturach samorządu lokalnego. W tym roku szczególnie potrzebne… Pomagamy mieszkańcom w zupełnie nowej rzeczywistości. Codziennie narażamy siebie i swoich najbliższych podejmując kontakty

Przejdź do góry