Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny

Strona główna/Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny

ZOO CHARLOTTA

2020-09-21T09:08:38+00:00dodano 2020/09/21|

W sobotni poranek dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego oraz dzieci z projektu „Równość szans w Gminie Sianów” udały się na wycieczkę do Doliny Charlotty niedaleko Ustki. Pobyt w Dolinie zaczęliśmy od królestwa foki szarej, gdzie jego mieszkańcy: Wiking, Piotrek, Marcel, Ziingo i Stig zaprezentowali nam swoje umiejętności. „Chłopcy” doskonale wykonują polecenia swoich trenerów: łapą piłkę,

Przemoc domowa w okresie izolacji

2020-04-01T19:00:05+00:00dodano 2020/04/01|

Niestety w okresie zagrożenia rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 służby pomocy społecznej coraz częściej odbierają niepokojące sygnały o przemocy domowej. Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, problemy zawodowe, niewypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci, a przede wszystkim wszechobecny alkohol powodują, że od małego nieporozumienia do awantury… to tylko mały krok. Wszystkie osoby, które doznają przemocy w „zaciszu własnego

Zadania samorządu wobec przemocy domowej

2019-12-17T19:46:04+00:00dodano 2019/12/17|

16 grudnia członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn. „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy”. Prowadzącym szkolenie był certyfikowany specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jarosław Polanowski - ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponad 40 letnie doświadczenie w

Jak poradzić sobie z agresją klienta

2019-10-10T11:49:55+00:00dodano 2019/10/10|

Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny 9 października uczestniczyli w szkoleniu z metod radzenia sobie z obsługą agresywnego klienta. Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy są często narażeni na kontakt z osobami, które krzykiem lub wulgaryzmami próbują przedstawiać swoje stanowisko w sprawie. Zadaniem trenera prowadzącego szkolenie było przedstawienie kilku uniwersalnych sposobów  postępowania , które

Praca socjalna w oddzieleniu od świadczeń i usług

2019-10-03T08:50:00+00:00dodano 2019/10/03|

Realizując założenia programu wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zespół pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczy w cyklu szkoleń skierowanych na doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego. Tym razem 30 września zespół brał udział w warsztatach z zakresu wzmacniania

500+ dla osób niepełnosprawnych (świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)

2019-09-23T11:31:42+00:00dodano 2019/09/23|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje osoby niepełnosprawne, że od dnia 2 września 2019r. można składać osobiście lub drogą elektroniczną wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób pełnoletnich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski przyjmowane są przez organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS). Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941 Przydatne linki: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

Z wizytą studyjną w Kondratowicach i Głuchołazach

2019-09-22T21:17:11+00:00dodano 2019/09/22|

W związku z realizacją projektu „Gotowi na zmiany” zespół pracowników MGOPS w Sianowie, Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Aktywizacji i Integracji uczestniczył w konsultacjach z zakresu reorganizacji usług, świadczeń i pracy socjalnej OPS-ów w Kondratowicach i Głuchołazach. Spotkania miały charakter warsztatowy i dostarczyły wielu cennych wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów w procesie wdrażania

Zmiana godzin pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2019-09-16T07:28:14+00:00dodano 2019/09/16|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że od 16 września 2019r. ulegają zmianie godziny pracy Ośrodka, i tak: Działy Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny, Świadczeń Rodzinnych, Księgowości i Kadr, Administracja PONIEDZIAŁEK – ŚRODA 7:00 – 15:00 CZWARTEK 7:00 – 16:00 PIĄTEK 7:00 – 14:00 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Dzienny Dom

Procedura postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny

2019-09-13T12:57:53+00:00dodano 2019/09/13|

W środę 11 września pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedury odebrania dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Z uwagi na bardzo trudny temat szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rekomendowanego

Go to Top