Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie powiedzenie o niej głośno jest bardzo ważnym pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie . Zamieszamy listę instytucji , które udzielają poradnictwa i pomocy na terenie powiatu koszalińskiego, opublikowana w „Informatorze zawierającym dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych , podmiotów oraz organizacji pozarządowych , które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz dla osób doznających przemocy.

 

Informator  pobierz tutaj (format pdf)

 

Tekst: Zespół MGOPS