16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

2022-11-29T19:44:14+02:00dodano 2022/11/29|

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W tym roku skierowana jest na wsparcie osób , które doświadczyły przemocy seksualnej. Z danych statystycznych wynika, że

Gdzie szukać pomocy

2022-10-31T21:58:02+02:00dodano 2022/10/31|

Wskazówki dla osoby dotkniętej przemocą Nie trać wiary w możliwość pokonania przemocy Nie pozwól, by lęk skłonił Cię do bezczynności i milczenia. Nie pozwól się krzywdzić. Masz prawo do godnego życia. Podejmij działania – życie masz jedno!Nie odkładaj na później działań, których nie unikniesz Przerwij milczenie.Nie ukrywaj przemocy – to nieprawda, że nikt nie wie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – gdzie można uzyskać pomoc

2022-08-19T09:33:42+02:00dodano 2022/08/19|

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie powiedzenie o niej głośno jest bardzo ważnym pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie . Zamieszamy listę instytucji , które udzielają poradnictwa i pomocy na terenie powiatu koszalińskiego, opublikowana w „Informatorze zawierającym dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych , podmiotów oraz organizacji pozarządowych ,

Posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2022-07-01T11:37:18+02:00dodano 2022/07/01|

Omówienie najważniejszych problemów związanych z występowaniem przemocy domowej, to główny temat spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyło się 30 czerwca 2022 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Rosnące zagrożenie uzależnieniami, długotrwała izolacja spowodowana koronawirusem, nieporozumienia wśród najbliższych, to najczęściej wstęp do zjawiska przemocy w rodzinie. W spotkaniu zespołu udział wzięli przedstawiciele policji, służby

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – adresy pomocy

2022-02-14T14:01:00+02:00dodano 2022/02/14|

W związku z realizacją zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zadanie: 3.1.2 . zamieszczamy informator, zawierający aktualne bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób uwikłanych w przemoc. informator    

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

2022-01-18T21:02:59+02:00dodano 2021/11/24|

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2022-01-18T21:04:30+02:00dodano 2021/11/18|

W dniu 29.10.2021r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Funkcjonariusze Policji w Sianowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. Procedura Niebieskiej Karty krok po kroku. Szkolenie prowadzone było w trybie online przez certyfikowanego specjalistę w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalistę z zakresu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (aktualizacja)

2022-01-18T21:09:06+02:00dodano 2021/02/17|

W Sianowie  przy ul. Kościelnej 1 działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem . Pomoc udzielana jest w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich bliscy mogą otrzymać bezpłatną pomoc : informacyjną, prawną, psychologiczną i psychiatryczną, finansową oraz rzeczową. Godziny otwarcia punktu: wtorki        8:00-14:00 środy        16:00-20:00 czwartki     8:00-16:00

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019

2022-01-18T21:05:43+02:00dodano 2019/01/03|

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo

Przejdź do góry