Przemoc w rodzinie

Gdy ktoś zrobi Ci krzywdę…

2024-02-16T08:16:07+02:00dodano 2024/02/16|

Powiedz o swoim problemie osobie, do której masz zaufanie, tzn. osobie, która Cię zrozumie i będzie wspierać. To od Ciebie zależy, kto nią będzie. Może to być ktoś z rodziny, przyjaciel. Ważne, aby ta osoba potrafiła Cię wysłuchać. Musisz mieć pewność, że to, co powiesz, będzie potraktowane z należytą powagą. Jeżeli nie możesz zaufać nikomu

Spotkanie ze specjalistami dot. przeciwdziałania przemocy

2023-11-02T09:09:10+02:00dodano 2023/11/02|

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zapraszają mieszkańców gminy Sianów na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.) Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, specjaliści z

Pierwsze posiedzenie nowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie

2023-10-06T17:18:36+02:00dodano 2023/10/06|

W dniu 28 września 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie, zwołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. W skład zespołu wchodzi 15 członków, przedstawicieli: pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorskiej służby sądowej, żandarmerii oraz organizacji pozarządowych. Na posiedzeniu na Przewodniczącą Zespołu została

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

2023-10-06T09:20:19+02:00dodano 2023/10/06|

21 września 2023r Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów powołał Zarządzeniem nr 137/2023 Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorskiej służby sądowej, żandarmerii oraz organizacji pozarządowych. Zespół będzie realizował zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, o których mowa w znowelizowanej ustawie z

INFORMATOR zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2023-07-18T19:42:50+02:00dodano 2023/07/18|

Więcej informacji po kliknięciu na plakat.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

2022-11-29T19:44:14+02:00dodano 2022/11/29|

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W tym roku skierowana jest na wsparcie osób , które doświadczyły przemocy seksualnej. Z danych statystycznych wynika, że

Gdzie szukać pomocy

2022-10-31T21:58:02+02:00dodano 2022/10/31|

Wskazówki dla osoby dotkniętej przemocą Nie trać wiary w możliwość pokonania przemocy Nie pozwól, by lęk skłonił Cię do bezczynności i milczenia. Nie pozwól się krzywdzić. Masz prawo do godnego życia. Podejmij działania – życie masz jedno!Nie odkładaj na później działań, których nie unikniesz Przerwij milczenie.Nie ukrywaj przemocy – to nieprawda, że nikt nie wie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – gdzie można uzyskać pomoc

2022-08-19T09:33:42+02:00dodano 2022/08/19|

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie powiedzenie o niej głośno jest bardzo ważnym pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie . Zamieszamy listę instytucji , które udzielają poradnictwa i pomocy na terenie powiatu koszalińskiego, opublikowana w „Informatorze zawierającym dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych , podmiotów oraz organizacji pozarządowych ,

Posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2022-07-01T11:37:18+02:00dodano 2022/07/01|

Omówienie najważniejszych problemów związanych z występowaniem przemocy domowej, to główny temat spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyło się 30 czerwca 2022 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Rosnące zagrożenie uzależnieniami, długotrwała izolacja spowodowana koronawirusem, nieporozumienia wśród najbliższych, to najczęściej wstęp do zjawiska przemocy w rodzinie. W spotkaniu zespołu udział wzięli przedstawiciele policji, służby

Przejdź do góry