W Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa” gościliśmy dzieci z Przedszkola nr 36 z Koszalina. W ramach integracji dzieci skorzystały z zajęć w Sali Doświadczania Świata.. Dzięki tej wielozmysłowej terapii dzieci mogły na nowo postrzegać świat, bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i radosnej atmosferze,

Tekst: Emilia Zawada – Starszy Terapeuta
Zdjęcia: Paula Napieralska – Opiekun