Odpowiadając na apel o wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie, przy znacznym udziale Przyjaciół naszego Ośrodka zakupili 40 kompletów (kołdra, poduszka, koc, pościel, prześcieradło i duży ręcznik kąpielowy). W ten sposób jako mieszkańcy włączamy się w budowanie bezpiecznego azylu dla Uchodźców, którzy zostaną skierowani do naszej Gminy z punktu recepcyjnego Wojewody Zachodniopomorskiego. To wszystko w myśl zasady, że Razem Możemy Więcej!

Tekst: Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS/ŚDS