Decyzją Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Jest to nowa inicjatywa, która jest odpowiedzią na obserwowane od wielu lat zmiany struktury demograficznej ludności Polski, związaną ze zwiększeniem się liczby osób starszych w społeczeństwie. Stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

Dodatkowe informacje:  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy

Tekst: Karolina Staniewicz – kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych MGOPS w Sianowie