W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie poświęcone realizacji Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sianów. Zespół projektowy złożył dwa wnioski aplikacyjne: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 r.ż” oraz „Opieka wytchnieniowa dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności”. Realizacja zaproponowanych form wsparcia będzie wdrażana w II połowie 2019r.

Tekst i foto:

Robert Suszczak specjalista ds. projektów