Dzięki współpracy MGOPS i Centrum Kultury w Sianowie 25 listopada odbył się wernisaż poświęcony autorom  fotografii amatorskiej  pn. „Spojrzenia zwykłe”.  Jesteśmy dumni, ponieważ autorami części zdjęć prezentowanych podczas wystawy są domownicy ŚDS „Szansa”. Wszyscy bohaterowie wernisażu to uczestnicy projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” (projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPOWZ 2014-2020). Zdjęcia zawierają uchwycone „w biegu” chwile, zapisane w pamięci telefonów. Uczestnicy pod kierunkiem animatora – Pana Marka Jackowskiego w  ramach warsztatów umiejętności kulturalnych pn. „Człowiek w kulturze, kultura w człowieku” uczyli się pracy z aparatem i kamerą. Dodatkowo uczestnicy „Szansy” stworzyli przedświąteczną atmosferę i udekorowali Galerię na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Zachęcamy co odwiedzenia sianowskiej Galerii w Kinie „Zorza”
i zapoznanie się z niezwykłymi pracami naszych mieszkańców

 

Tekst: Regina Banasiak

Foto: Waldemar Kosowski