Dzięki środkom pozyskanym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poprawę funkcjonowania placówek wsparcia dziennego zespół ŚDS „Szansa” w Sianowie zaplanował szereg prac modernizacyjnych i likwidujących bariery architektoniczne. Już teraz zapraszamy potencjalnych Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją zawartą w zapytaniach ofertowych (materiał znajduje się na stronie: www. http://sdssianow.bipstrona.pl/).

Tekst: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”