Wykorzystując czas zawieszenia działalności ŚDS „Szansa” prowadzimy intensywne prace remontowe, które dzięki środkom pozyskanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pozwolą na poprawę warunków w całej placówce. Dzięki wizji i odważnym decyzjom zespołu ŚDS już wkrótce powstanie także nowa przestrzeń dedykowana grupie osób niesamodzielnych, głównie poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszyscy mamy nadzieję, że za kilka tygodni przywitamy domowników w pięknie wyremontowanej placówce.

Tekst: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS
Foto: Robert Suszczak