Informujemy, że Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie od 1 lipca przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Wnioski obecnie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez: bankowość elektroniczną, portal emp@tia lub PUE ZUS.

Od 1 sierpnia będzie można składać również wnioski w wersji papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Więcej informacji na temat przyjmowanych wniosków i wypłaty świadczeń można uzyskać w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a w dniach: od poniedziałku – do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 – 14:00.  Kontakt:  tel. 94 30 670 38 lub 94 30 670 43 lub 94 30 670 44, adres email:mgops@sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS