28 lutego domownicy i pracownicy Dziennego Domu „Senior+” uczestniczyli w szkoleniu przeciwpożarowym, które poprowadził Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas spotkania uzyskaliśmy informacje o przepisach ochrony przeciwpożarowej, jak zapobiegać powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, jak postępować na wypadek powstania pożaru, poznaliśmy rodzaje gaśnic oraz mieliśmy możliwość ich użycia. Uczestnicy szkolenia przypomnieli sobie również miejsce zbiórki do ewakuacji oraz przećwiczyli sposób opuszczania zagrożonego miejsca.

Tekst: K. Gawienowska
Foto: A. Różewicz