Przedłużający się stan epidemii i wynikające z tego obostrzenia to bardzo trudny czas dla osób i rodzin, które znalazły się w kryzysie emocjonalnym. Szczególnie dotkliwie odczuwany jest przez osoby, które na co dzień korzystają z pomocy w związku z uzależnieniami (diagnostyka, terapia, grupy wsparcia). Przypominamy, że w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie telefoniczny dyżur pełni Pani Ewa Troć – psycholog (Tel. 94 31 85 512). Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i/lub ewentualnie porady specjalisty prosimy o kontakt telefoniczny (w godzinach pracy Ośrodka). Pani psycholog rejestruje każde zgłoszenie i indywidualnie ustala sposoby i czas kontaktu.

Tekst: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny