Okres transformacji ustrojowej lat 80-tych, to okres burzliwych przemian w gospodarce, życiu społecznym i rodzinnym. Likwidacja zakładów pracy, utrata zatrudnienia i doświadczanie niedostatku wywołały szereg problemów w funkcjonowaniu rodzin. Z lawinowo rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie ze strony rządu i nowo powstałego samorządu musiały uporać się służby „opieki społecznej”, których rozproszenie w systemie polityki społecznej uniemożliwiało skuteczne działanie. Wciąż obowiązywała ustawa z 16 sierpnia 1923r. o opiece społecznej, która nie była w stanie sprostać nowej sytuacji w Polsce. Pierwszy minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń (1989-1992) stanął przed wielkim zadaniem – zbudowaniem nowych fundamentów pomocy społecznej, która przez kolejne lata będzie ewaluowała dzięki umiejscowieniu jej w strukturach samorządów lokalnych. Pierwszym z zasadniczym zadaniem, przed jakim stanęły te samorządy był obowiązek utworzenia na swoim terenie Ośrodków Pomocy Społecznej. I tak 01 maja 1990r. został utworzony Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym połączono zespoły służby zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koszalinie (pracownicy socjalni: Jadwiga Szuplak, Olga Lewandowska, Marzena Milińska, Elżbieta Ałtyn) i pracowników Urzędu Miasta i Gminy (Halina Iwanisik i Danuta Szpak). Różne były losy Ośrodka i zespołu, przez lata zmienialiśmy też lokalizację, po to aby ostatecznie zająć część budynku Przychodni Zdrowia. Wprawdzie pomocą społeczną nie należy się chwalić, to jednak nie należy zapominać o ludziach, którzy zostali „zawodowymi pomagaczami”, bo od jakości ich pracy zależy wartość pomocy udzielonej osobie lub rodzinie w kryzysie (wytłuszczoną czcionką wyróżniono pracowników aktualnie zatrudnionych):

Pracownik socjalny MGOPS w latach 1990 – 2020: Milińska Marzena 😊

Pracownicy socjalni MGOPS w latach 1990 – 2020 (alfabetycznie): Ałtyn Elżbieta, Banasiak Regina, Gądek Katarzyna, Kaszak Ewa, Kowal Beata, Krzanowska Marlena (kierownik działu), Lewandowska Olga, Lis Adela, Matlak Zofia(), Osiak Dominik, Petersen Urszula, Politowicz Lucyna, Skorek Andrzej, Staniewicz Karolina, Szerszeniewicz Szymon, Szuplak Jadwiga;

Środowiskowy Dom Samopomocy w latach 2003-2015 (alfabetycznie): Banasiak Regina (z-ca kierownika), Daniel Magdalena, Gawienowska Katarzyna, Krzanowska Marlena, Pietrzycki Sylwester, Ślubowska Dorota;

Dział Świadczeń Rodzinnych w latach 2004-2020 (alfabetycznie): Mackiw Katarzyna (p.o. kierownika działu), Kowalczyk Monika, Oleksa Jolanta, Ozimek-Muż Maria, Zielonka Marta, Żwierko Jolanta (kierownik działu); Szczerbiak Marlena;

Dzienny Dom Senior Plus 2019-2020 (alfabetycznie): Gawienowska Katarzyna (koordynator działu), Grosiak Renata, Kulesza Sebastian, Miniszewski Sławomir, Różewicz Anna, Rzeszutek Magdalena, Skupińska Izabela, Szawurska Monika;

Usługi opiekuńcze w latach 1992-2020 (alfabetycznie) : Barut Aleksandra, Bautenbach Janina, Baczyńska-Szczepanik Elżbieta, Kępa Andrzej, Nosalska Cezaria, Niemczyk Małgorzata;

Asystenci rodzin/asystenci osób niepełnosprawnych: Glińska Ewa, Sobczyńska Wiesława, Zapołoch Paulina;

Administracja i księgowość 1990-2020 (alfabetycznie): Braun Franciszek, Bautenbach Justyna, Czech Marta, Chruszcz Karolina, Działak Marlena, Jura Anna () Kubicka Patrycja, Kuchta Elżbieta, Łukawska Marta, Markowska Ewa, Maziarz Aleksandra, Pietrzycki Sylwester, Pilipczuk Emilia, Suszczak Robert, Szczykutowicz Danuta, Szpak Danuta (), Wiorek Katarzyna, Żukowska-Grzywacz Monika;

Główny księgowy 1990-2020: Szczykutowicz Danuta, Kuchta Elżbieta, Wiorek Katarzyna;

Kierownicy: 1990-2020: Iwanisik Halina, Ałtyn Elżbieta;

Współpracownicy: Chmielowicz Ewa – prawnik, Dereń-Polek Monika – opiekun osoby niesamodzielnej, Dębowski Andrzej – ochrona danych osobowych (RODO), Filipiak Agnieszka – opiekun osoby niesamodzielnej, Fronia Sylwia – opiekun osoby niesamodzielnej, Gierowski Tomasz – informatyk, Jackowski Marek – animator lokalny, Kania-Rumianek Elżbieta – pr.obsługi, Szupryczyńska Ewa – specjalista ds. BHP, Troć Ewa – psycholog;

Wszystkie informacje na temat działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie można uzyskać na stronie: www.mgops.sianow.pl . Zapraszamy!

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS