Wykorzystując przerwę w zajęciach opiekuńczo-terapeutycznych pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie przystąpili do porządkowania terenu wokół placówek. Po kilku tygodniach izolacji w pomieszczeniach i skupianiu się na szyciu maseczek ochrony osobistej, przyszedł czas na radosne powitanie „Pani Wiosny”. Grabienie trawy, pielenie grządek, malowanie sprzętów i sadzenie pierwszych kwiatów to podstawowe zadania, które w tym roku bez udziału domowników wykonuje personel. Chcemy, aby placówki były gotowe na ponowne uruchomienie i powrót uczestników do planowanych zajęć.

Tekst i foto: Katarzyna Gawienowska DDS+