Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Samowie informuje o naborze kandydatów na wyjazd kolonijny. Organizatorem wypoczynku letniego jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Niestety dotychczas nie zostały wskazane miejsca docelowe, ani też dokładny termin wyjazdu. Mimo to, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich „pociech” na wypoczynek, po bardzo trudnym roku izolacji w związku z trwającym stanem pandemii. O ostatecznych wynikach dotyczących organizacji wyjazdu będziemy informować indywidualnie osoby, które dokonają zgłoszenia.
Grypy priorytetowe:
– dzieci objęte pieczą zastępczą,
– dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
– dzieci wychowywane przez samotnych rodziców,
– dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim
i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 30.06.2021r. z pracownikiem pierwszego kontaktu w MGOPS Sianów Panią Martą Łukawską tel: 94 30 670 37 ( poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00)

Tekst: Beata Kowal MGOPS Sianów