Niesamodzielność to poważne wyzwanie nie tylko dla osoby chorej lub niepełnosprawnej. To także ogromny wysiłek i obciążenie dla osób je wspierających w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożył wniosek aplikacyjny na realizację projektu „Pokonać bariery”. Wśród zaplanowanych zadań wyodrębniono potrzebę stworzenia nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji w warunkach domowych. Już od jutra wypożyczalnia będzie służyć mieszkańcom naszej Gminy. Środki na realizację projektu pozyskano z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Więcej informacji (regulamin, wniosek, projekt umowy) na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Niepełnosprawni”. Kontakt: MGOPS ul. Słowackiego 3a; tel. 94 30 670 42 lub  94 30 670 50; e-m: www.niepelnosprawni@sianow.pl .

Tekst: zespół MGOPS

Foto: Waldemar Kosowski