W okresie zimowym osoby bezdomne, pozbawione mieszkania i schronienia, są szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu, odmrożenia a nawet utratę życia. W dniu 19.01.2021r. wspólnie ze służbami mundurowymi Straży Miejskiej i Policji pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził takie miejsca.
Mieszkańcy opuszczonych plantacji zostali poinformowani o możliwości skorzystania ze wsparcia Placówek zajmujących się działalnością na rzecz osób bezdomnych. W trakcie rozmowy motywowano do podjęcia działań zmierzających do usamodzielnienia i wyjścia z bezdomności. Wizyta była także okazją do przekazania bezdomnym dodatkowej odzieży, ciepłych koców i karmy dla kotów, które dzielą los swoich opiekunów.

Tekst i foto: Beata Kowal MGOPS Sianów