16 grudnia członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn. „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy”. Prowadzącym szkolenie był certyfikowany specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jarosław Polanowski – ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponad 40 letnie doświadczenie w zawodzie, prawnik, prokurator apelacyjny delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, kawaler Orderu Białej Wstążki przyznawanej mężczyznom za wspieranie kobiet, od wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno szkoleniową.

Tekst: Karolina Staniewicz

Foto: Katarzyna Gawienowska