W ostatnim czasie media dostarczają nam dramatycznych informacji o samobójstwach osób, które z różnych przyczyn nie poradziły sobie z sytuacją kryzysową w swoim życiu. Pamiętajmy, że prawie zawsze osoby te wysyłają komunikaty, które powinny być odczytane jak wołanie o pomoc. Czasami wystarczy nasza szczera rozmowa, dobra rada, a nawet sama obecność. Dla wszystkich potrzebujących wsparcia w kryzysie dostępne są ogólnopolskie organizacje i  instytucje, które świadczą pomoc:

  • Telefon dla osób z myślami samobójczymi 22 628 52 22 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 21:00);
  • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”:  800 12 00 02 (czynny całą dobę);
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (czynny cały tydzień, 12:00-2:00)
  • Telefoniczne Centrum Wsparcia: 800 70 2222  (czynny całą dobę);
  • Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych prowadzi też: 800 080 222 – Całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży i rodziców;
  • Lista psychologów i psycholożek rekomendowanych przez Kampanię Przeciw Homofobii: https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-psychologiczna/
  • Mailowe wsparcie dla chrześcijan  „Wiara i tęcza”: wsparcie@wiaraitecza.pl

Oczywiście dla mieszkańców Gminy Sianów świadczenia o charakterze pomocowych (bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa, pedagoga i mediatora) świadczy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; tel: 94 3067051, 94 31 85 512; e-m: mgops@sianow.pl

Tekst: Karolina Staniewicz Z-ca Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego