Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022r. (M.P. z 07.11.2022r. poz. 1070) nastąpiła zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.Od 01.01.2023r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2.458,00 zł.
Zmiana decyzji w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne nastąpi z urzędu i nie wymaga składania w tej sprawie dodatkowych wniosków.
Tekst: zespół MGOPS