Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021r. (Dz. U. z 08.11.2021r. poz. 1021) nastąpi zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 01.01.2022r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2.119,00 zł.
Zmiana decyzji w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które mają już przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu i nie wymaga składania w tej sprawie dodatkowych wniosków.

Tekst: Katarzyna Mackiw Zastępca Kierownika Działu Świadczeń MGOPS Sianów