Loading...
Aktualności2019-03-08T14:02:09+00:00
1710, 2019

Dziedziczenie majątku. Spadek – kiedy się cieszyć, a kiedy martwić…

Równość szans w gminie Sianów|

   Jednym z ważnych aktów prawa dotyczących relacji wewnątrzrodzinnych są testamenty i inne  akty darowizn. O wszystkich przepisach regulujących sprawy związane z dziedziczeniem i darowaniem majątku można było dowiedzieć się na szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu „Równość szans w Gminie

1710, 2019

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Bez kategorii|

30 września 2019r. Komisja Oceny Projektów WUP w Szczecinie dokonała ostatecznej oceny wniosku zespołu projektowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Efektem tej oceny jest przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Sianowski Klub Integracji Społecznej”; Działanie: 7.2 Wsparcie

1610, 2019

Nowości w Programie wyrównywania różnic między regionami III

Pomoc społeczna|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Pomoc można otrzymać w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w

1010, 2019

Jak poradzić sobie z agresją klienta

Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny|

Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny 9 października uczestniczyli w szkoleniu z metod radzenia sobie z obsługą agresywnego klienta. Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy są często narażeni na kontakt z osobami, które krzykiem lub wulgaryzmami próbują przedstawiać swoje

710, 2019

„Raz na ludowo”  Spotkanie z folklorem

Bez kategorii|

W piątek 4 października rozśpiewana i roztańczona grupa Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”  ze swoim utworem „My Słowianki” wybrała się  na przegląd piosenki ludowej w Parnowie.  „Sianowianki -  Słowianki” tańczyły i śpiewały przy gorącym aplauzie całej widowni. Nasza reprezentacja spisała się

Równość szans w gminie Sianów

Darmowe staże, kursy i szkolenia. Weź udział w nowo realizowanym projekcie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ