Schronisko dla osób bezdomnych w Koszalinie ul. Mieszka 16

tel. (94)341-92-69 lub (94)318-56-21

–  schronienie dla bezdomnych kobiet, mężczyzn,

– noclegownia, ogrzewalnia,

– kąpiel i zmiana odzieży,

– ciepły posiłek.

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia w Koszalinie ul. Monte Cassino 7

tel:  660 539 514

– miejsca noclegowe,

– poradnictwo psychologiczne, prawne,

– jadłodajnia – wydaje gorący posiłek każdemu  potrzebującemu  codziennie w godzinach  12:00-14:00.

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze pw. św. Jadwigi CARITAS w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1

– wydawanie odzieży (czwartek) w godzinach 14:00-17:00.

Jeśli widzisz taką osobę powiedz jej gdzie może otrzymać  pomoc lub zgłoś, zadzwoń do:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Ul. Słowackiego 3a

Tel. 94 3185 512 

Straż Miejska w Sianowie                                                                                               

Tel. 94 3171 587                                                                                                              

Numer alarmowy (całodobowy): 112