Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców Gminy Sianów o możliwości składania wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią dostęp do informacji w ramach Programu Aktywny Samorząd 2020.

Przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

Informacje dotyczące osób którym dedykowana jest pomoc w programie, kryteria które muszą spełnić, dokumenty jakie należy przygotować, wysokość wkładu własnego oraz maksymalne kwoty dofinansowania dostępne są na Portalu informacyjnym
Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
1 marca 2020 – 31 sierpnia 2020.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania odsyłamy na stronę internetową, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do złożenia wniosku:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/sprzet-elektroniczny/

Tekst: Maria Ozimek-Muż