Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny 9 października uczestniczyli w szkoleniu z metod radzenia sobie z obsługą agresywnego klienta. Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy są często narażeni na kontakt z osobami, które krzykiem lub wulgaryzmami próbują przedstawiać swoje stanowisko w sprawie. Zadaniem trenera prowadzącego szkolenie było przedstawienie kilku uniwersalnych sposobów  postępowania , które zredukują napięcie związane z obsługą takiego interesanta. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Gotowi na zmiany”.

Tekst: Marlena Krzanowska

Foto: Robert Suszczak