Szanowni Państwo,

trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sianów na lata 2023-2030. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Sianów i ma na celu właściwie zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Chcielibyśmy dowiedzieć się, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane, jakie problemy na terenie Gminy Państwo dostrzegacie, jakich działań Państwo oczekujecie. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

Wyniki badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sianów na lata 2023-2030.

Ankiety w wersji papierowej należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów.

Ankiety w wersji elektronicznej proszę wysyłać na adres mailowy: mgops@sianow.pl

Konsultacje trwają od 15.06.2022r. do 01.07.2022r.

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Załączniki:
– zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 14.05.2022r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zdiagnozowania problemów społecznych na terenie Gminy Sianów (pdf)
link: https://www.bip.sianow.pl/zarzadzenia-burmistrza-2022
– ankieta wersja edytowalna (docx)
– ankieta wersja pdf

 


 

Aktualizacja 09.11.2022 r.