Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Od 30 marca mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu na odpoczynek, regenerację, załatwianie spraw urzędowych itp.
Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Dokumenty dostępne są na stronie https://www.mgops.sianow.pl/projekty/opieka-wytchnieniowa-edycja-2022/
Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, u. Słowackiego 3a.
Osoba do kontaktu: Monika Grzywacz-Żukowska tel. 94 30 670 42 email: niepelnosprawni@sianow.pl

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej