Nabór do programu opieka wytchnieniowa

2023-03-27T07:20:08+02:00dodano 2023/03/26|

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu

Pierwsze dotacje na 2023 rok zatwierdzone

2022-12-20T14:00:00+02:00dodano 2022/12/20|

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na kontynuację programów rządowych w 2023 roku. Zarówno Opieka Wytchnieniowa jak i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, to ważne ogniwo w gminnym systemie usług społecznych świadczonych na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. Tym razem na realizację opieki wytchnieniowej uzyskaliśmy kwotę 176.125,44, a na asystenturę osobistą ON – 88.536,00.

Trawa nabór wniosków na świadczenie opieki wytchnieniowej

2022-09-28T17:51:11+02:00dodano 2022/09/28|

Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej w 2022 roku zostało już objętych 25 środowisk, w których przebywają osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby

Opieka wytchnieniowa w Gminie Sianów

2022-06-03T16:17:02+02:00dodano 2022/06/03|

Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku na realizację tego programu Gmina Sianów pozyskała z budżetu państwa 244.800,00zł. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej zostało już objętych 25

Nabór do programu opieka wytchnieniowa

2022-03-31T20:49:46+02:00dodano 2022/03/31|

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Od 30 marca mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

2022-01-25T09:27:03+02:00dodano 2022/01/18|

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w wysokości 244.800,00. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

2022-01-25T09:28:04+02:00dodano 2021/12/14|

Gmina Sianów złożyła wniosek aplikacyjny do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziecimi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi posiadającymi

Przejdź do góry