Opieka wytchnieniowa

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-03-28T12:17:14+02:00dodano 2024/03/28|

Program ,,Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Gmina Sianów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia  posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami

Nabór do programu opieka wytchnieniowa

2024-03-29T09:48:08+02:00dodano 2023/03/26|

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu

Pierwsze dotacje na 2023 rok zatwierdzone

2024-03-29T09:47:57+02:00dodano 2022/12/20|

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na kontynuację programów rządowych w 2023 roku. Zarówno Opieka Wytchnieniowa jak i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, to ważne ogniwo w gminnym systemie usług społecznych świadczonych na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. Tym razem na realizację opieki wytchnieniowej uzyskaliśmy kwotę 176.125,44, a na asystenturę osobistą ON – 88.536,00.

Trawa nabór wniosków na świadczenie opieki wytchnieniowej

2024-03-29T09:47:42+02:00dodano 2022/09/28|

Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej w 2022 roku zostało już objętych 25 środowisk, w których przebywają osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby

Opieka wytchnieniowa w Gminie Sianów

2024-03-29T09:47:30+02:00dodano 2022/06/03|

Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku na realizację tego programu Gmina Sianów pozyskała z budżetu państwa 244.800,00zł. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej zostało już objętych 25

Nabór do programu opieka wytchnieniowa

2024-03-29T09:47:11+02:00dodano 2022/03/31|

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Od 30 marca mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

2024-03-29T09:47:01+02:00dodano 2022/01/18|

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w wysokości 244.800,00. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

2024-03-29T09:46:50+02:00dodano 2021/12/14|

Gmina Sianów złożyła wniosek aplikacyjny do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziecimi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi posiadającymi

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

2024-03-29T09:48:22+02:00dodano 2021/10/30|

Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 dobiegła już końca. Mieszkańcy z terenu gminy i miasta Sianów, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny od sierpnia mogli korzystać z realizowanego przez Gminę Sianów rządowego Programu. W tegorocznej edycji przyznano łącznie 4580 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Przyznane usługi mają

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

2024-03-29T09:48:29+02:00dodano 2021/03/12|

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Już od poniedziałku 15  marca mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób

Przejdź do góry