Opieka wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa w Gminie Sianów

2020-09-12T07:55:03+02:00dodano 2020/09/09|

Mieszkańcy gminy Sianów, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny od lipca mogą korzystać z realizowanego przez Gminę Sianów rządowego Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020.  W tegorocznej edycji przyznano łącznie 2850 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Przyznane usługi mają za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez

Opieka wytchnieniowa w Gminie Sianów

2020-06-18T14:52:45+02:00dodano 2020/06/18|

Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020. Już od czwartku 18 czerwca mieszkańcy Gminy Sianów, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Działania programu realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej  osoby niepełnosprawnej. Kwalifikacja do programu

Opieka wytchnieniowa 2019 r.

2020-06-18T14:45:31+02:00dodano 2019/11/20|

Opis Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad

Opieka wytchnieniowa w Gminie Sianów

2019-11-19T07:44:54+02:00dodano 2019/11/19|

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie na realizację innowacyjnej formy wsparcia przede wszystkim dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. To szczególna pomoc, która pozwoli na zaopiekowanie osób zależnych wówczas, gdy stały opiekun nie może tej opieki świadczyć. 26 listopada 2019r. o godz.14:00 w siedzibie Klubu Seniora

Przejdź do góry